blijf op de hoogte!

blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief

Privacy Verklaring

De definities die in deze privacyverklaring worden gebruikt zijn gelijk aan de definities zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Droomplekken.nl.

Droomplekken.nl is verantwoordelijk voor het volgen en voldoen aan de principes van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren de privacy van onze Gebruikers van de Website.

In deze Privacy Verklaring vertellen wij welke gegevens verwerken, voor welke doelen en met welke grondslagen, wat je rechten als Gebruiker zijn en hoe je deze kunt inroepen. Bezoek en/of gebruik van deze Website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze privacyverklaring.

Alle gegevens die via Droomplekken.nl worden verwerkt, worden strikt vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg behandeld. De opslag en doorgifte daarvan via het internet is beveiligd.

De aan Droomplekken.nl verstrekte informatie door Gebruikers wordt niet verkocht aan derden. Alleen wanneer dit wettelijk verplicht is kunnen wij, zonder je toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk aan bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen.

Verzamelde persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel natuurlijk persoon, zoals een e-mailadres, voor- en achternaam. Op Droomplekken.nl worden deze gegevens alleen actief verstrekt door onze Gebruikers (toestemming) in het geval ze zich op de Website registeren of Bijdragen met Droomplekken.nl delen. Droomplekken.nl slaat deze gegevens op in het content management systeem Prepr. Zonder deze gegevens kun je geen profiel aanmaken en geen items in je Bucket List bewaren. Daarnaast houdt Droomplekken.nl bij wanneer je je profiel hebt aangemaakt, hoeveel landen je hebt bezocht en welke Bucket List tips op jouw lijst staan.

Op je profiel kun je je gegevens aanvullen met een foto en locatie. Deze gegevens zijn niet verplicht om op te geven. Andere gebruikers kunnen jouw profielinformatie niet inzien.

Je kunt je te allen tijde je gegevens aanpassen of je gehele profiel laten verwijderen. Indien je je profiel wilt verwijderen kun je een e-mail sturen naar info@droomplekken.nl. De redactie zorgt ervoor dat je profiel en alle gekoppelde inhoud onherroepelijk uit het systeem worden verwijderd.

Alle door jou verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt:

 • om marktonderzoek uit te voeren (bijv. enquêtes);
 • om digitale nieuwsbrieven te versturen (mits je je daarvoor hebt ingeschreven);
 • om je te laten deelnemen aan een win-actie;
 • om gericht inhoud en gegevens van de Website te tonen of te sturen (bijv. e-mail); waarvan Droomplekken.nl vermoed op basis van gegevens dat het interessant en relevant voor jou kan zijn mits je je daarvoor hebt ingeschreven);
 • om gericht service berichten te sturen over je gebruik van de Website.

Andere gegevens

Droomplekken.nl registreert een aantal andere gegevens zodra je de Website bezoekt. Dit gebeurt via de statistieken software van Google: Google Analytics en het content management systeem: Prepr. Automatisch wordt er op anonieme wijze via Google Analytics vast gelegd:

 • welke browser een Gebruiker gebruikt;
 • het land waar een Gebruiker vandaan komt;
 • het tijdstip dat een Gebruiker de Website bezoekt;
 • alle pagina’s die een Gebruiker bezoekt.

Automatisch wordt er via Prepr vast gelegd:

 • het Internet Protocol (IP) adres van de computer;
 • welke browser een Gebruiker gebruikt;
 • de pagina waar een Gebruiker vandaan komt;
 • het tijdstip dat een Gebruiker de Website bezoekt;
 • alle pagina’s die een Gebruiker bezoekt.

Deze gegevens worden versleuteld zodat deze jou als Gebruiker niet meer direct identificeren (gepseudonimiseerd). Deze gepseudonimiseerde gegevens gebruiken wij grond ons gerechtvaardigd belang om het gebruik van Droomplekken.nl te evalueren en waar nodig te verbeteren. Ook kunnen wij deze gepseudonimiseerde gegevens delen met derden. Denk aan het aantal gemiddeld aantal bezoekers per maand, het aantal bezoekers dat met een bepaalde zoekterm zoekt of het aantal profielen dat een specifieke Bucket List item op zijn/haar Bucket List heeft staan.

Droomplekken.nl bewaart jouw persoonsgegevens zolang jouw Profiel actief is. Indien je jouw Profiel laat verwijderen, worden jouw persoonsgegevens direct en onherroepelijk verwijderd. Ook verwijderen we persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven genoemde doeleinden.

Zoals in het overzicht van gebruikte cookies onder ‘vervaltermijn’ aangegeven, blijven alle cookies voor een beperkte termijn op jouw computer of mobiele telefoon opgeslagen. Na de vervaltermijn wordt de informatie ververst en wordt de cookie automatisch verwijderd.

Als je geen Profiel hebt maar ons benadert via of noemt op sociale media of contact met ons opneemt dan worden deze gegevens twee jaar bewaard.

Links naar andere websites

Droomplekken.nl verwijst geregeld naar websites van derde partijen. Droomplekken.nl kan niet in staan voor noch aansprakelijk gesteld worden voor:

 • de geplaatste inhoud en gegevens op deze websites;
 • de geschiktheid van deze websites voor het doel waarvoor je als bezoeker de inhoud en gegevens wilt raadplegen;
 • de wijze waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens.

De Privacy Verklaring en het Cookie Beleid van Droomplekken.nl is niet van toepassing op de websites van derden waar wij naar toe linken en Droomplekken.nl aanvaart geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het privacy beleid en/of cookie beleid van deze externe websites.

Derden

Als Droomplekken.nl voor het verlenen van haar diensten derden inschakelt om bijvoorbeeld te helpen met IT- werkzaamheden of marketing dan deelt Droomplekken.nl alleen jouw gegevens als dit noodzakelijk is voor deze diensten.

Als deze partijen ook persoonsgegevens verwerken dan verstrekt Droomplekken.nl alleen de gegevens aan partijen die er ook voor instaan persoonsgegevens volgens de AVG of soortgelijke maatregelen te verwerken. In dit geval sluit Droomplekken.nl met deze partijen een verwerkingsovereenkomst die onder meer de geheimhouding en beveiliging van jouw persoonsgegevens door deze partij regelt. Als deze partij zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt sluit Droomplekken.nl met deze partijen een overeenkomst met de door de Europese Commissie goedgekeurde bepaling.

Cookies

Droomplekken.nl maakt gebruik van cookies. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Droomplekken.nl zal ook nooit informatie van bezoekers verkopen aan derden. Lees er meer over in ons Cookie beleid.

Beveiliging

Droomplekken.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo voorzien we onze website regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans en is de internetverbinding beveiligd met een SSL-certificaat (te zien door https:// en het slotje dat in jouw internetbrowser).

Daarnaast krijgen de medewerkers van Droomplekken.nl alleen toegang tot jouw persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van hun taken en zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.

De partijen, zoals hiervoor aangegeven, zullen ook alleen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van hun taken en de verwerking mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met onze instructies.

Wijzigingen

Droomplekken.nl behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Controleer daarom het Privacy Verklaring regelmatig als Droomplekken.nl over jouw e-mailadres beschikt dan zal zij je van de wijzigingen op de hoogte brengen.

Disclaimer

Wij streven ernaar dat de gegevens en inhoud op de Website zo accuraat en actueel mogelijk is. Helaas kunnen we niet garanderen dat de inhoud en gegevens op de Website volledig, juist en voortdurend actueel zijn.

Reisverhalen

De inhoud en gegevens van een reisverhaal op de Website is een persoonlijke weergave van de ervaringen van de auteur(s).

Bucket List Tips & Nieuwsartikelen

De inhoud en gegevens van een Bucket List item op de Website worden met veel zorgvuldig samengesteld door de redactie. Helaas kunnen we niet garanderen dat de inhoud en gegevens op de Website volledig, juist en actueel zijn.

Gebruikers Bijdragen

De Bijdragen van Gebruikers zijn uitingen van de persoon die deze uiting plaatst en niet noodzakelijkerwijs die van de webmaster, internet provider of Droomplekken.nl. Droomplekken.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en de mogelijke directe of indirecte geleden schade die hieruit voortvloeit.

Multimedia inhoud en gegevens

Alle multimedia inhoud en gegevens zijn geproduceerd door Droomplekken.nl, mits nadrukkelijk staat vermeld dat dit niet het geval is.

Reisaanbod
De inhoud en gegevens van het Reisaanbod worden door desbetreffende commerciële partijen aangeleverd en kan veranderen zonder dat Droomplekken.nl geïnformeerd is. Droomplekken.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het raadplegen van of door het gebruik maken van de Website, of de (on)bereikbaarheid van de Website.

Tevens kan Droomplekken.nl er niet voor instaan dat de op de Website geplaatste inhoud en gegevens geschikt is voor het doel waarvoor je als Gebruiker van de Website de inhoud en gegevens raadpleegt.

Droomplekken.nl houdt zich het recht voor om geregeld, en indien nodig met onmiddellijke ingang, de gegevens en inhoud van de Website aan te vullen en aan te passen, zonder enige kennisgeving.

Droomplekken.nl biedt alle informatie, producten en diensten aan in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Droomplekken.nl garandeert noch ondersteunt enige product of dienst genoemd op de Website, noch staan we garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en diensten gedane bewering. Wij raden je altijd aan om onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de verkregen informatie.

Rechten

Je hebt het recht om jouw volledige persoonsgegevens zoals geregistreerd door Droomplekken.nl in te zien en aan te laten passen wanneer deze incorrect of incompleet zijn. De gegevens in jouw profiel kun je zelf aanpassen. Verder heb je onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Droomplekken.nl en het recht om Droomplekken.nl te vragen om jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan derde partijen te verstrekken.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief of bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor andere directe marketing doeleinden en niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Daarnaast kan je vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Droomplekken.nl, met name wanneer deze worden verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Droomplekken.nl.

Vragen?

Vragen of opmerkingen of om je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens uit te oefenen, kun je contact opnemen met:
Droomplekken.nl
Cornelis Mertenssstraat 7

blijf op de hoogte!

blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief